Breath of Fire Wiki
Advertisement

PlayStation Staff[]


Director[]

 • Makoto Ikehara

Main Programmer[]

 • Tatsuya Kitabayashi

Main Graphics Designer[]

 • Tōru Yamashita

Main BG Graphics[]

 • Eriko Bandō

Character Design[]

System Planners[]

 • Yukio Andō
 • Yūgo Togawa

Assistant Director[]

 • Junko Nonda

System Programmers[]

 • Yoshiharu Nakao
 • Tatsuya Kitabayashi

Sound Programmer[]

 • Atsushi Manobe

Shop & Menu Program[]

 • Moyoko

Battle Planner[]

 • Yukio Andō

Battle Program[]

 • Tatsuya Kitabayashi

Magic Effects[]

 • Tadashi Sanzen
 • Tatsuya Kitabayashi
 • Hisanori Ōtsuki

Map Planners[]

 • Yugo Togawa
 • Makoto Ikehara
 • Ichiro Tanaka

Field Program[]

 • Hisanori Ōtsuki

Model Program[]

 • Toshimitsu Aoki

Scenario & Event Planner[]

 • Makoto Ikehara

Event Program[]

 • Toshimitsu Aoki
 • Atsushi Manobe

Event Effect[]

 • Moyoko
 • Hisanori Ōtsuki

Extra Games Planner[]

 • Yukio Andō

Fishing Planner[]

 • Yūgo Togawa

Extra Games Program[]

 • Yoshiharu Nakao

Player Graphics[]

 • Tōru Yamashita
 • Tatsuya Yoshikawa
 • Hirokazu Hikita
 • Yasuyo Kondō
 • Masaya Suzuki
 • Mieko Kuwayama

Event Character Graphics[]

 • Akira Hirai
 • Rika Yamada

Monster Graphics[]

 • Tetsuya Enomoto
 • Makoto Fukui
 • Hidetoshi Kai
 • Hiroshi Terada
 • Keiji Ueda

Map & Model Creator[]

 • Ayatomo Tanimoto (credited as Scroll Spirit)

Map Texture Design[]

 • Eriko Bandō
 • Ayatomo Tanimoto (credited as Scroll Spirit)
 • Yuko Nakadai
 • Yukiko Noritake
 • Naomi Gotō
 • Yoshimi Murata
 • Takanori Arai
 • Mitsuru Kuwahata

World Map Design[]

 • Takanori Arai

Package & Manuals[]

 • Masako Honma
 • Junko Nonda
 • Mizuho, Jiwa

Title Design[]

 • Satoshi Ukai

Music Composition[]

Sound Design[]

 • Nariyuki Nobuyama

"Pure Again" Ending Theme All Instruments & Words[]

"Pure Again" Ending Theme Background Vocals[]

"Pure Again" Ending Theme Additional Guitar[]

 • Keiichi Takahashi

Voice: Ryu (Child)[]

 • Tomoko Takai

Voice: Ryu (Adult)[]

 • Kappei Yamaguchi

Voice: Teepo (Child)[]

 • Yoko Matsui

Voice: Rei[]

 • Syuusuke Sada

Voice: Nina[]

 • Kyōko Hikami

Voice: Momo[]

 • Kaori Saito

Voice: Peco[]

 • Ai Kamimura

Voice: Garr[]

 • Yukihiro Fujimoto

Voice: Unknown[]

 • Toshimitsu Aoki

Localization Staff - Bowne Global Solutions[]

 • J. Patrick Riley
 • Ron Foster
 • Martin Herlihy
 • Brian Watson
 • Kiyomi Itakura
 • David Low

Translator[]

 • Nick Des Barres

Technical Support[]

 • Akira Kazaoka
 • Jun Matsumoto
 • Keisuke Okamoto
 • Hiroyasu Ando
 • Takashi Hashimoto

Publicity[]

 • Yokohama Carp
 • Yoshihiro Sudou
 • Devy‑Chu

Sales[]

 • Kunio Funahara
 • Kouhei Kubota
 • Tatsuro Nakamura

Marketing[]

 • Shinichi Satō
 • Toshiaki Matsuda
 • Kobaboo
 • Terimotipei
 • Kuwanyan

Cooperate[]

 • Character Land
 • Ezaki Production
 • Gekidan
 • 21Seiki Fox

Bug Checker[]

 • Hiroyasu Ando
 • Tatsuji Yataka
 • Masakazu Mochizuki
 • Masayuki Harada

Helper[]

 • K. Iwao
 • S. Murata
 • M. Suzuki
 • C. Kajihara
 • T. Fujikawa

Breath of Fire Series Director[]

 • Yoshinori Kawano

General Producer[]

 • Noritaka Funamizu

Executive Producer[]

 • Yoshiki Okamoto

Producer[]

 • Yoshinori Takenaka (credited as Bamboo)
 • Petcha


PlayStation Portable Staff[]

Advertisement