Breath of Fire Wiki
Advertisement

Character and Monster Artist[]

Director[]

 • Makoto Ikehara

Game Designers[]

 • Tobuto Dezaki
 • Mitsuru Endo
 • Kohsuke Nasu
 • Yasuhiro Tanino
 • Yugo Togawa
 • Hiroyuki Yamato

General Producer[]

 • Tatsuya Minami

Music Composer & Arranger[]

Producer[]

 • Hironobu Takeshita

Programmers[]

 • Unamuji Hasunuma
 • Akihiro Kashimoto
 • Masaki Kataoka
 • Atsushi Manobe
 • Manabu Nakano
 • Yoshiharu Nakao
 • Tadashi Sanzen
 • Kazunori Sawada
 • Hideki Tada
 • Yohka Taguchi
 • Takahiro Yamamoto

Scenario Editor[]

 • Yukio Andoh

Supervisor[]

 • Yoshiki Okamoto

Theme Song "Castle imitation"[]

 • Chihiro Onitsuka

Voice Actor: Bosch[]

 • Kentaro Ito

Voice Actor: Lin[]

 • Kumiko Watanabe

Voice Actor: Nina, Zeno[]

 • Kyoko Hikami

Voice Actor: Odjn[]

 • Unsho Ishizuka

Voice Actor: Ryu[]

 • Kappei Yamaguchi

Voice Actor: Tantra[]

 • Naoki Yanagi
Advertisement